Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra, különösen az adatok feldolgozása és felhasználása során a magánélethez való jog tiszteletben tartása tekintetében. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a személyes adatok gyűjtéséről, amikor Ön a weboldalunkat használja. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely személyesen Önhöz köthető, mint például az Ön neve, címe, e-mail címe, felhasználói viselkedése.

Az adatkezelő neve és elérhetőségei az GDPR 4. cikk 7. bekezdése szerint
Edelmann GmbH
Steinheimer Straße 45
D-89518 Heidenheim
Tel.: +49 7321 340-0
E-Mail: info@edelmann-group.com 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Edelmann GmbH
Figyelem: az adatvédelmi tisztviselő részére
Steinheimer Straße 45
D-89518 Heidenheim
E-Mail: datenschutz@edelmann-group.com

Információk az adatbiztonságról
Ez az oldal biztonsági okokból SSL-titkosítást használ, és védi a bizalmas tartalmak továbbítását, például az Ön által nekünk, mint webhely-üzemeltetőnek küldött kérdéseket. A titkosított kapcsolatot felismerheti azzal a ténnyel, hogy a böngésző címsora "http://" -ról "https://" -ra változik, és a böngésző sorában lévő zár szimbólummal. Ha az SSL titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem tudják olvasni.

Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében is, hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékos manipuláció, részleges vagy teljes veszteség, megsemmisítés vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (pl. e-mailben történő kommunikáció) biztonsági résekkel járhat. Ezért nem lehetséges az adatok teljes körű védelme a harmadik felek hozzáférésétől.

1. a személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja

 

Kapcsolatfelvétel e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon

Az adatkezelés céljai
Ha e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül üzenetet küld nekünk, az Ön által megadott adatokat tároljuk, majd az üzenet feldolgozására és az Önnel való kapcsolatfelvételre használjuk fel. Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át adatait harmadik félnek.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön adatai gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. Cikk 1. bekezdésének (b) pontja (szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása), valamint az GDPR 6. Cikk 1. bekezdése (hozzájárulás), ha adott esetben ezt kértük.

Az érintett személyek csoportjai
Weboldal látogatói

Feldolgozott adatok
Név, cím, elérhetőségi adatok, beosztás a cégnél, az Ön üzenete 

A tárolás időtartama
A megkeresésére adott válasz során gyűjtött személyes adatokat töröljük, amint a tárolásra már nincs szükség, vagy a feldolgozást korlátozzuk, ha a nyilvántartás vezetésére jogi kötelezettség vonatkozik. Ha Ön visszavonja az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, az adatait a visszavonást követően azonnal töröljük.

2. Karrier oldal

 

Az adatkezelés céljai 
A karrieroldalunkon jelentkezhet spekulatív vagy konkrét álláslehetőségekre. Az ebben az eljárásban nekünk továbbított adatait csak az adott álláshirdetés keretében vagy az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, hogy további állásajánlatoknál figyelembe vegyük. Ha Ön hozzájárulását adta ahhoz, hogy további állásajánlatokra is figyelembe vegyük jelentkezését, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

Megjegyzés az érzékeny adatokra vonatkozóan: kifejezetten tájékoztatjuk Önt, hogy a pályázatok, különösen az Ön által átadott önéletrajzok, bizonyítványok és egyéb információk különösen érzékeny információkat tartalmazhatnak a mentális és fizikai egészségi állapotra, faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti vagy párttagságra vagy szexuális tevékenységre vonatkozóan. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által e-mailben elküldött adatok titkosítás nélkül kerülnek továbbításra.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének (b) pontja, §26 BDSG (szerződések vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése az érintett személy kérésére vagy munkaviszony létesítése), valamint GDPR 6. cikk 1. bekezdése, ha Ön adott esetben hozzájárulását adta ahhoz, hogy további állásajánlatoknál figyelembe vegyük. Amennyiben Ön hozzájárulását adta jelentkezési adatainak feldolgozásához, azt bármikor visszavonhatja.

Az érintett személyek csoportjai
Weboldal látogatói, jelentkezők

Feldolgozott adatok
Név, cím, elérhetőségi adatok, beosztás a cégnél, az Ön üzenete

A tárolás időtartama
A pályázat elutasítása vagy elutasító válasz esetén a továbbított adatokat legkorábban a pályázati eljárás lezárását követő 3 hónap elteltével, de legkésőbb 6 hónap elteltével töröljük. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a törléssel szemben jogszabályi előírások állnak, vagy ha további tárolás szükséges a bizonyításhoz, vagy ha Ön hozzájárult a hosszabb tároláshoz. Ha Ön hozzájárult a hosszabb távú tároláshoz, akkor az Ön adatait további álláshirdetésekre történő kiválasztás céljából legfeljebb 2 évig kezeljük. Az Ön adatait ezen időszak után, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, töröljük.
 

3. Weboldalunk használata

 

Az adatkezelés céljai
Mint minden weboldal, a mi szerverünk is automatikusan és ideiglenesen információkat gyűjt a böngészője által továbbított szervernaplófájlokban. Amikor Ön úgy dönt, hogy megtekinti weboldalunkat, összegyűjtjük ezeket az adatokat, amelyek technikailag szükségesek számunkra ahhoz, hogy weboldalunkat helyesen jelenítsük meg, és garantáljuk annak stabilitását és biztonságát. A szerver naplófájljait nem elemezzük személyes adatokra vonatkozóan. Ezeket az információkat a weboldal szolgáltatója semmiképpen sem tudja konkrét személyeknek tulajdonítani. Ezeket az információkat nem kombináljuk más információforráso

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja jogos érdekünk a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének (f) pontja alapján. Az adatkezelésre a weboldal biztosításához, valamint a szolgáltatások stabilitásának és biztonságának biztosításához, illetve a kommunikáció lehetővé tételéhez van szükség. Egyedi esetekben az ebben az összefüggésben gyűjtött adatok felhasználhatók például a működési zavarok megállapítására és elhárítására, valamint a támadási kísérletek tisztázására, elhárítására és üldözésére.

Érintett személyek csoportjai
Weboldal látogatói

Feldolgozott adatok
A kérelmező számítógép IP-címe, az oldalkérés dátuma és időpontja, a kérelem tartalma, hozzáférési állapot / HTTP állapotkód, minden esetben átvitt adatmennyiség, webhely, ahonnan a kérés származik (hivatkozó webhely), használt webböngésző verziószám és beállított nyelv, a használt operációs rendszer és a használt interfész.

A tárolás időtartama
A rendszer által a webszerveren generált naplóadatokat 30 napig tároljuk. Ezen időszak letelte után automatikusan törlésre kerül sor.

4. Használati adatok elemzése a Google Analytics segítségével

 

Az adatkezelés céljai
A használati adatok elemzéséhez, valamint weboldalunk tartalmának javításához és optimalizálásához a Google Analytics szolgáltatást használjuk, amely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország webelemző szolgáltatása.

Through the use of Google Analytics, we, as website operators, can analyze the behavior of the users of our website. In doing so, we obtain various usage data such as page views, length of stay, technical information such as the operating system or web browser used and the approximate geographical origin of the user.

Ezeket az adatokat a Google egy profilban összegezheti és hozzárendelheti a felhasználóhoz vagy a használt termináleszközhöz. A Google olyan technológiákat használ, mint a sütik vagy az eszköz-ujjlenyomat, amelyek lehetővé teszik a felismerést a használati viselkedés elemzése céljából. Az így keletkezett, a weboldal használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más aláíró államaiban még ezt megelőzően csonkolni fogja. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google egyik USA-beli szerverére, és ott rövidítik le. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google más adataival. A felhasználási feltételekről és az adatvédelemről további információkat a https://www.google.com/analytics/terms/gb.html vagy a https://policies.google.com/?hl=en oldalon talál.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel.

Az adatkezelés céljai
Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1.) bekezdésének a) pontjában leírtak (hozzájárulás), valamint jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Jogos érdekünk az online kínálatunk és webes jelenlétünk optimalizálása. Mivel látogatóink adatainak védelme különösen fontos számunkra, az IP-címet a Google a lehető leghamarabb anonimizálja.

Bármilyen hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja, ha a böngészőprogram megfelelő beállításával megakadályozza a sütik tárolását, vagy a weboldalunk láblécében található "Süti beállítások" hivatkozáson keresztül visszavonja hozzájárulását.

A böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével Ön is megakadályozhatja, hogy a sütik által generált és a webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) a Google-hoz gyűjtsék, valamint ezeknek az adatoknak a Google általi feldolgozását. Az leiratkozó sütik megakadályozzák az Ön adatainak jövőbeli gyűjtését a weboldal látogatása során. Annak megakadályozása érdekében, hogy a Universal Analytics több eszközön is gyűjtsön adatokat, le kell iratkoznia az összes használt rendszeren. Kattintson ide a letiltó cookie beállításához: A Google Analytics letiltása

Szerződést kötöttünk a Google-lal a megbízásos adatfeldolgozásra, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a GDPR szigorú követelményeit.

Érintett személyek csoportjai
Weboldal látogatói

Feldolgozott adatok
Rövidített IP-cím, digitális ujjlenyomatok, földrajzi információk, zanzásított mobileszköz-azonosító számok, használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők).

A tárolás időtartama
Az általunk küldött és sütikhez, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatokat 14 hónap elteltével automatikusan töröljük. Azok az adatok, amelyek megőrzési ideje lejárt, havonta egyszer automatikusan törlődnek.

5. a Google Maps használata

 

Az adatkezelés céljai
Az útbaigazítás és a weboldalon feltüntetett helyek könnyebb megtalálása érdekében a Google Maps szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország üzemeltet. A Google Maps használatával az Ön IP-címét a Google általában az Egyesült Államokba továbbítja, és ott feldolgozza vagy tárolja. A felhasználói adatok Google általi kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi tájékoztatójában találhatók a https://policies.google.com/privacy?hl=en weboldalon. A Google Maps felhasználási feltételei a https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps/ oldalon találhatók.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk. (1) bekezdésének f) pontja, azaz jogos érdekünk, hogy vállalatunk vagy helyszíneink könnyen megtalálhatóak legyenek.

Az érintett személyek csoportjai
Weboldal látogatói

Feldolgozott adatok
Az adatgyűjtés terjedelméről a szolgáltatónál lehet tájékozódni a https://policies.google.com/privacy?hl=en címen.

A tárolás időtartama
Az adattárolás időtartamáról a szolgáltatónál lehet tájékozódni https://policies.google.com/privacy?hl=en címen.

6. Google reCAPTCHA használata

 

Az adatkezelés céljai
A webes űrlapjainkon keresztül továbbított adatokkal való visszaélés megakadályozása érdekében a Google Inc. reCAPTCHA szolgáltatását használjuk. Ez elsősorban annak megkülönböztetésére szolgál, hogy az adatok bevitele és elküldése természetes személy által vagy visszaélésszerűen gépi és automatizált feldolgozással történik.

Az adatkezelés jogalapja
A feldolgozás alapja Google reCAPTCHA a kapcsolatfelvételi űrlapjainkkal való visszaélés elleni védelemre szolgál, és jogos érdeket képvisel a cikk értelmében. 6. bek. 1 lit. f GDPR. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a személyes adatok továbbítása és feldolgozása a Google USA szolgáltató szerverein történik, amelyek az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívül találhatók. Az USA úgynevezett „harmadik országnak” számít, amely nem nyújt megfelelő szintű adatvédelmet. Az Egyesült Államokba történő adattovábbítás esetén tehát fennáll annak az alapvető kockázata, hogy az Ön adatait az Egyesült Államok hatóságai ellenőrzési és megfigyelési célból feldolgozhatják anélkül, hogy Önnek bármilyen jogorvoslati lehetősége lenne. Az adatainak Google reCaptcha általi feldolgozásával kapcsolatos további információkért tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat a https://www.edelmann-group.com/hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.
 

Érintett személyek csoportjai
Weboldal látogatói

Feldolgozott adatok
Rövidített IP-cím, digitális ujjlenyomatok, földrajzi információk, zanzásított mobileszköz-azonosító számok, használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők).

A tárolás időtartama
Data sent by us and linked to cookies, user IDs (e.g. User ID) or advertising IDs are automatically deleted after 14 months. Data whose retention period has been reached is automatically deleted once a month.

7. Google Web-Fonts használata

 

Az adatkezelés céljaiEz az oldal úgynevezett webes betűtípusokat használ, amelyeket a Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) biztosít a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Amikor Ön megnyit egy oldalt, a böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítéséhez. Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Google szervereihez. Ez lehetővé teszi a Google számára, hogy megtudja, hogy weboldalunkat az Ön IP-címén keresztül kereste fel.   

Ha a böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, a számítógép egy szabványos betűtípust használ. Ebben az esetben azonban nem garantálható a weboldal megfelelő megjelenítése. A Google webes betűtípusokról további információkat a https://developers.google.com/fonts/faq címen és a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Az adatkezelés jogalapja
A Google Web Fonts használata online ajánlataink egységes és vonzó megjelenítését szolgálja. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

Az érintett személyek csoportjai
Weboldal látogatói

Feldolgozott adatok
IP cím

A tárolás időtartama
Az adattárolás időtartamáról a szolgáltatónál lehet tájékozódni https://policies.google.com/privacy?hl=en címen.

8. Google Tag Manager használata

 

Az adatkezelés céljai
Weboldalunk egyes oldalain a Google Tag Manager-t használjuk. A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy egy felületen keresztül kezeljük a weboldal címkéket. Maga a Tag Manager eszköz (amely a címkéket implementálja) nem gyűjt személyes adatokat. Az eszköz más címkéket indít el, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha domain- vagy süti-szinten letiltja, akkor a Google Tag Manager által implementált összes nyomkövető címke esetében letiltva marad.

Az adatkezelés jogalapja
A Google Tag Manager használata a weboldali címkék központi kezelését szolgálja a webes jelenlétünkben. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének  f) pontja értelmében.

Érintett személyek csoportjai
Weboldal látogatói

Feldolgozott adatok
Az adatgyűjtés terjedelméről és az adattárolás időtartamáról a szolgáltatótól lehet tájékozódni a https://policies.google.com/privacy?hl=en címen..

 

9. A HubSpot használata kapcsolatfelvételi űrlapok biztosítására és a webhelyen végzett tevékenységek rögzítésére marketingtevékenységeink részeként

 

A feldolgozás céljai

A „HubSpot” szolgáltatást kapcsolatfelvételi űrlapok biztosítására, kapcsolatkezelésre és e-mail marketingre, valamint kapcsolatfelvételi űrlapjainkat használó webhelylátogatók felhasználói viselkedésének összegyűjtésére és elemzésére használjuk. Ezt a szolgáltatást az USA-beli székhelyű HubSpot, 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 cég nyújtja. A HubSpotnak fiókirodája van az EU-n belül (HubSpot, 1 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország).

Amikor valamelyik kapcsolatfelvételi űrlapunkat használja, adatait és a webhelyünkkel való interakciójával kapcsolatos információkat rögzítjük, és továbbítjuk a HubSpot szolgáltatónak. Ezeket az adatokat az Önnel való kapcsolatfelvétel és a webhelyhasználat elemzése céljából használjuk fel. A weboldalhasználati adatok személyes alapon csak akkor kerülnek feldolgozásra, ha Ön valamelyik kapcsolatfelvételi űrlapunkat használja, vagy tájékoztató anyag letöltését kéri.

A feldolgozás jogalapja

Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul az Art. 6. bek. 1 liter a GDPR. Természetesen Önnek jogában áll bármikor indoklás nélkül visszavonni hozzájárulását részben vagy egészben. Ehhez egyszerűen vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a datenschutz@edelmann-group.com címen. Az adatfeldolgozónknak, a HubSpotnak történő adattovábbítást az Art. 28. paragrafusa szerinti Adatkezelési Szerződés legitimálja. 3 GDPR.

A személyes adatok HubSpot általi feldolgozásával összefüggésben szükségessé válhat, hogy az adatokat a HubSpot USA szerverein dolgozzák fel, amelyek az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívül találhatók. Ebben az összefüggésben az Egyesült Államok úgynevezett „harmadik országnak” minősül, amely nem nyújt megfelelő szintű adatvédelmet. Az Egyesült Államokba történő adattovábbítás esetén tehát fennáll annak az alapvető kockázata, hogy adatait az Egyesült Államok hatóságai ellenőrzési és felügyeleti célból feldolgozhatják anélkül, hogy Önnek bármilyen jogorvoslati lehetősége lenne.

Az adatok USA-ba történő továbbításának megengedhetősége az EU Bizottság szabványos szerződési feltételein alapul, amelyeket a HubSpot USA-val kötöttünk.

A HubSpot adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos további információkért látogasson el a https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy és a https://legal.hubspot.com/de/security oldalra.

Érintett embercsoportok

Weboldal látogatói

Feldolgozott adatok

A kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül üzeneteiben megadott információkon túlmenően a következő, részben személyes adatok gyűjtése és feldolgozása lehetséges: hozzávetőleges földrajzi hely, böngésző típusa és verziója, használt operációs rendszer és verzió, eszközazonosító, eszköz osztály és adott esetben modell, megtekintett weboldalak és kattintási viselkedés, látogatás időtartama, hozzáférési idők, hivatkozó URL, IP-cím.

A tárolás időtartama
A tárolási idő az Ön kérésének természetétől függ. Ha az Ön adataira a konkrét adatkezelési cél elérését követően már nincs szükség, vagy ha Ön visszavonja az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, azokat haladéktalanul töröljük.

 

10. Hozzájárulás kezelése a CCM-mel19

 

A feldolgozás céljai
Ez a weboldal a Cookie Consent Manager "CCM19"-et használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k készülékén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi törvénynek megfelelően dokumentálja. A technológia szállítója a Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Németország Weboldal: https://www.ccm19.de (a továbbiakban: "CCM19")
 
A feldolgozás jogalapja
A CCM19-et arra használják, hogy megszerezzék a jogilag előírt hozzájárulást bizonyos technológiák használatához. Ennek jogalapja az Art. 6 (1) lit. c GDPR. Az adatvédelmi követelményeknek megfelelő adatkezelés érdekében szerződést kötöttünk a Papoo Software & Media GmbH-val az Art. szerinti megbízásos feldolgozásra. 28 GDPR.
 
Érintett embercsoportok
Weboldal látogatói
 
Feldolgozott adatok
Amikor belép weboldalunkra, a következő személyes adatok kerülnek továbbításra a Papoo Software & Media GmbH részére:

Továbbá a Cookie Consent Manager "CCM19" egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében annak érdekében, hogy hozzárendelhesse az Önnek adott hozzájárulás(oka)t vagy azok visszavonását.

A tárolás időtartama

Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, a CCM19 cookie saját törlését vagy az adatok tárolásának célja megszűnt. A kötelező törvényi tárolási kötelezettségek változatlanok maradnak.

 

11. Sütik használatára vonatkozó információk

 

A fent említett szolgáltatásokon kívül olyan sütiket is használunk, amelyek feltétlenül szükségesek oldalaink működéséhez, valamint úgynevezett funkcionális sütiket, amelyek többek között lehetővé teszik számunkra, hogy a már megadott információkat (pl. felhasználónév, nyelvválasztás, űrlapmezők tartalma stb.) tároljuk. Ezek a sütik tehát növelik a kényelmet a weboldalunk látogatása során.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a webböngésző tárol a számítógépén vagy mobileszközén. A sütik nem károsítják a számítógépet/mobil eszközt, és nem tartalmaznak vírusokat.

Az általunk használt sütik többsége törlődik a merevlemezről a böngésző munkamenet végén (ún. munkamenet-sütik). Más sütik az Ön számítógépén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatásakor felismerjük a számítógépét (ún. állandó sütik).

Ezen sütik használatának jogalapja a szolgáltatásaink technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához fűződő jogos érdekünk, összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjával.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütik használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja azok elfogadását, valamint a böngésző bezárásakor aktiválja a sütik automatikus törlését. Ha azonban kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a weboldal funkcionalitása korlátozott lesz.

A végleges kikapcsolás érdekében a böngésző beállításaiban korlátozhatja a sütik használatát. Az alábbiakban tájékoztatást talál arról, hogyan lehet a sütiket a leggyakoribb asztali böngészőkben kikapcsolni:

Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Opera

Lehetőség van továbbá a sütik beállításának megakadályozására olyan böngésző-bővítményekkel, mint például a "Ghostery".

12. Adatvédelmi információk a személyes adatok feldolgozásáról (Facebook Insights), amikor Ön meglátogatja Facebook oldalainkat.

 

Különböző kategóriájú statisztikai adatokat, mint például az oldalmegtekintések száma, az oldal aktivitása, "Tetszik" információk, demográfiai adatok, mint például életkor, nem, megközelítő földrajzi származás, látogatási idő, stb., a Facebook oldalunk úgynevezett "Insights" segítségével dolgozunk fel. Ezek az adatok tisztán statisztikai jellegűek, és nem teszik lehetővé természetes személyre vonatkozó következtetések levonását. Nincs befolyásunk ezen adatok Facebook általi gyűjtésére és feldolgozására, és nem tudjuk megakadályozni azt.

A Facebook által megadott információkat csak összesített és anonim formában használjuk fel. Ezen adatok kezelésének jogalapja a mi jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének (f) pontja alapján, hogy optimalizáljuk ajánlatunkat Facebook oldalunkon.

A Facebook további adatfelhasználása
Facebook Ireland, Ltd. (Dublin) és a Facebook Inc. (Menlo Park, USA) is feldolgozza az oldalakat elérő és/vagy azokkal interakcióba lépő felhasználók adatait az aktuális állapotnak és a mi ismereteinknek megfelelően a következő célokból: Reklám (adatelemzés és személyre szabott reklámok megjelenítése), felhasználói profilok létrehozása és piackutatás. A Facebook sütiket használ az információk tárolására és további feldolgozására. A Facebook által végzett adatgyűjtéssel és -tárolással kapcsolatos további információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: www.facebook.com/about/privacy/.

A Facebook különféle kifogásolási (opt-out) lehetőségeket biztosít Önnek. Ezeket a következő hivatkozások segítségével állíthatja be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads és www.facebook.com/ads/preferences/

Kérjük, vegye figyelembe az információs oldalt is: https://www.youronlinechoices.com/de/

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Facebook szolgáltatásainak használata során a személyes adatok további feldolgozása és továbbítása úgynevezett harmadik országokba, például az USA-ba történik. Az USA az uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében nem számít biztonságos harmadik országnak. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékeljék és tartósan tárolják az Ön adatait amerikai szervereken. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az Ön jogai
Ha bármilyen kérdése van az adatainak Facebook általi tárolásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon közvetlenül a Facebookhoz. Facebook-adatainak másolatát közvetlenül a Facebook felhasználói profiljából töltheti le. További információkat itt talál: https://www.facebook.com/help/1701730696756992/?helpref=hc_fnav

Ha Ön velünk szemben jogait kívánja érvényesíteni az Insights adatok tájékoztatásával, helyesbítésével vagy törlésével, valamint a feldolgozásuk ellen irányuló kifogásokkal vagy korlátozási kérelmekkel kapcsolatban, akkor a megállapodással összhangban a GDPR 26. cikke alapján kötelesek vagyunk közös adatkezelőként, 7 napon belül továbbítani az Ön kérelmét a Facebooknak.

A közös felelősökre vonatkozó információk
Közvetlen kapcsolatfelvétel a Facebook adatvédelmi tisztviselőjével (kapcsolatfelvételi űrlap): Kattintson ide

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin2, Ireland
 

Közvetlen kapcsolatfelvétel az Edelmann GmbH adatvédelmi tisztviselőjével:

datenschutz@edelmann-group.com
Edelmann GmbH
Steinheimer Strasse 45
D-89528 Heidenheim
Germany

 

13. Továbbítás harmadik félnek

 

Az Edelmann GmbH-n belül az Ön adataihoz azok a szervezetek férhetnek hozzá, amelyeknek erre szükségük van a szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. Az Edelmann GmbH jogosult a felhasználó személyes adatait az Edelmann Group kapcsolt vállalkozásaihoz továbbítani, ha ez a jogügylet vagy egy pályázati eljárás lebonyolításához szükséges, vagy ha az érintett személy hozzájárult az adattovábbításhoz.

Az általunk alkalmazott megbízásfeldolgozók ( GDPR 4. cikk 8. mondat) szintén kaphatnak adatokat a fent említett célokra. Ezek különösen az IT-szolgáltatások és az IT-biztonság kategóriájába tartozó vállalatok. Valamennyi szolgáltatót gondosan kiválasztottuk, és rendszeres ellenőrzéseknek vetjük alá. Minden megbízott adatfeldolgozó szerződéses kötelezettséget vállal az GDPR 28. cikke szerinti szerződéses kötelezettségeire és utasításainkra.

Ezen túlmenően kötelesek lehetünk az Ön személyes adatait más címzetteknek (hatóságoknak) továbbítani, például hatóságoknak a törvényes értesítési kötelezettségek teljesítése céljából (adóhatóságok stb.). Más harmadik fél részére történő továbbításra csak akkor kerül sor, ha Ön ehhez hozzájárulását adta.

14. Adattovábbítás harmadik országokba

 

Az Európai Unión (és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országok másképp kezelik a személyes adatok védelmét, mint az Európai Unión belüli országok. Abban az esetben, ha az adatokat harmadik országokba továbbítjuk, megfelelő intézkedéseket hoztunk annak biztosítására, hogy az Ön adatainak feldolgozása a harmadik országokban ugyanolyan biztonságosan történjen, mint az Európai Unión belül. A harmadik országokban működő szolgáltatókkal az Európai Unió Bizottsága által előírt szabványos adatvédelmi záradékokat kötünk. Ezek a záradékok megfelelő garanciákat nyújtanak az Ön adatainak védelmére a harmadik országokban működő szolgáltatókkal.

15. Az Ön jogai

 

13.1 Önt az alábbi jogok illetik meg az Önre vonatkozó személyes adatok tekintetében:

A tájékoztatáshoz való jog és a törléshez való jog a BDSG 34. és 35. paragrafusában foglalt korlátozások hatálya alá tartozik. Jogai gyakorlása érdekében a fent megadott elérhetőségeken fordulhat az illetékes irodához vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz.

Ezenkívül jogorvoslati lehetőség van az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikk, összefüggésben a BDSG 19. paragrafusával):

Baden-Württemberg adatvédelemért és információszabadságért felelős állambiztosa

Lakcím:
Lautenschlagerstr. 20, D-70173 Stuttgart
levelezési cím:
Postfach 10 29 32, D-70025 Stuttgart
Telefon: +49 711 615541-0
fax: +49 711 615541-15
e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

16. Hozzájárulásának visszavonása és személyes adatai kezelése elleni tiltakozás

 

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor részben vagy egészben visszavonhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszavonás csak a jövőre nézve érvényes.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozását érdekmérlegelésre alapozzuk, Ön tiltakozhat a feldolgozás ellen. Ez az eset áll fenn, ha az adatkezelés különösen nem szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, például amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. Ilyen tiltakozás esetén kérjük, indokolja meg, hogy miért nem kezelhetjük az Ön személyes adatait úgy, ahogyan azt tettük. Indokolt tiltakozása esetén megvizsgáljuk a helyzetet, és vagy leállítjuk vagy kiigazítjuk az adatfeldolgozást, vagy bemutatjuk Önnek a védelemre méltó kényszerítő okainkat, amelyek alapján folytatjuk az adatfeldolgozást.

 

17. Személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettsége

 

A szerződés megkötéséhez Önnek meg kell adnia nekünk azokat a személyes adatokat, amelyek a szerződéses kapcsolat teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyek gyűjtésére jogszabály kötelez minket. Ha Ön nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, akkor a szerződéses kapcsolat teljesítése és feldolgozása, illetve a szolgáltatásnyújtás számunkra nem lehetséges.

Jelentkezése kapcsán személyes adatok megadása szükséges a jelentkezési eljárás végrehajtásához. Ez azt jelenti, hogy ha Ön a jelentkezés során nem ad meg személyes adatokat, akkor nem hajtjuk végre a jelentkezési eljárást, azaz nem tudjuk Önt figyelembe venni a kiválasztási folyamatban.

Nem kerül sor automatikus döntéshozatalra vagy profilalkotásra.

Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén frissítsük az adatvédelmi tájékoztatót.
Date of this information: June 22th, 2022 TS/DSB